เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ขนส่งไฟเขียว แท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก ติดโฆษณารอบรถ-ในรถ เป็นรายได้เสริม

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ขนส่งไฟเขียว แท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก ติดโฆษณารอบรถ-ในรถ เป็นรายได้เสริม

โฆษณาในแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) รถยนต์บริการ และรถยนต์รับจ้างสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) สามารถใช้ประโยชน์จากตัวรถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการในบริเวณที่กำหนด ตามประกาศ เรื่อง การจัดให้มีโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ พ.ศ. 2562

กำหนดพื้นที่ให้สามารถติดตั้งสื่อโฆษณาบนตัวรถ จำนวน 4 แห่ง 

ได้แก่ บนหลังคารถ ด้านข้างภายนอกตัวถังรถ บริเวณกระโปรงรถด้านท้าย และภายในตัวรถ วัสดุที่ใช้ในการโฆษณากำหนดให้ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ และต้องเป็นเครื่องมือสื่อที่ ขบ. เห็นชอบ รูป ภาพ คำบรรยายและการสื่อความหมายในการโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงามและไม่ขัดต่อประกาศของ ขบ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงในการติดตั้งทั้งลักษณะ ขนาด สัดส่วน และน้ำหนัก อาทิ

การติดตั้งบนหลังคารถต้องมีขนาดไม่เกินกว่าความกว้างและความยาวของหลังคารถ และไม่บดบังเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงการเป็นรถยนต์สาธารณะ เช่น เครื่องหมาย “TAXI” หรือ “TAXI METER” หรือเครื่องหมายอื่นที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องติดตั้ง และเมื่อติดตั้งแล้วต้องสามารถมองเห็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงการเป็นรถยนต์สาธารณะได้อย่างชัดเจนจากด้านหน้าของตัวรถ

การติดตั้งด้านข้างภายนอกตัวถังรถ สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่บริเวณประตูด้านหลังทั้งสองด้าน ยกเว้นตำแหน่งตั้งแต่ประตูด้านหน้าไปจนถึงบริเวณแก้มหน้ารถทั้งสองด้าน ส่วนของตัวถังที่เป็นกระจก และบานหน้าต่างที่ทำด้วยวัสดุโปร่งแสง

ทั้งนี้ การติดตั้งต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นพ้นจากตัวรถ และต้องไม่บดบังเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องติดตั้ง การติดตั้งบริเวณกระโปรงรถด้านท้าย ต้องไม่เกินตัวถังรถ และสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร จากขอบฝากระโปรงรถด้านท้ายหรือขอบล่างของกระจกกันลมหลัง

กรณีเครื่องมือสื่อมีลักษณะนูนออกมาต้องไม่เกินกันชนรถด้านท้าย และต้องไม่มีส่วนที่แหลมคมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น ส่วนการติดตั้งภายในตัวรถ ให้ติดตั้งได้เฉพาะบริเวณด้านหลังของเบาะรถคู่หน้า โดยเครื่องมือสื่อต้องติดแนบไปกับเบาะรถ และต้องไม่มีส่วนที่แหลมคมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร กรณีใช้เครื่องมือสื่อที่มีแสงหรือเสียง ต้องจัดให้มีระบบให้ผู้โดยสารสามารถปิด – เปิดแสงหรือเสียงได้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบหรือที่กฎหมายกำหนด ขบ. สามารถเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้ทันที

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเครื่องมือสื่อที่ใช้ในการโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะได้รับความเห็นชอบจาก ขบ. แล้วหลายแบบ คาดว่าจะช่วยให้ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีรถแท็กซี่ประมาณ 80,000 กว่าคัน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการติดตั้งโฆษณาบนเครื่องมือสื่อดังกล่าว สำหรับผู้สนใจจัดทำเครื่องมือสื่อที่ใช้สำหรับโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์บริการที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ส่วนต่างจังหวัดให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

กรมทางหลวง เด้งรับ สั่งแก้ไขด่วน ศาลาริมทางจุดจอดรถโดยสาร ทางหลวง สายศรีสะเกษ-อ.วังหิน

อธิบดีกรมทางหลวง สั่งแก้ไขด่วน ศาลารอรถโดยสาร ทางหลวงหมายเลข 220 ศรีสะเกษ-อ.วังหิน หลังชาวเน็ตแชร์ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า หลังมีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อมวลชน ที่อ้างถึงข้อมูลที่มีการแชร์จากผู้ใช้ Social Media เป็นภาพงานก่อสร้างศาลาริมทาง จุดจอดรถโดยสาร (Bus Stop) ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีษะเกษ – อ.วังหิน โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทราบว่า ศาลาริมทางดังกล่าว อยู่ในโครงการก่อสร้างขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 220 จริง ซึ่งงานก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งานแล้วเสร็จ 12 มิถุนายน 2563 (เสร็จก่อนสัญญา) และได้ส่งมอบพื้นที่ให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ดูแลรักษาต่อไป

ส่วนสาเหตุที่มีการก่อสร้างศาลาริมทางในลักษณะดังกล่าว มีการชี้แจงว่า ถนนสายดังกล่าว แบ่งรูปแบบการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีเขตทาง 30 เมตร และ 40 เมตร โดยช่วงเขตทาง 30 เมตร เมื่อก่อสร้างเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกกว้าง 3.00 เมตร แล้วจะเหลือพื้นที่จากไหล่ทางจนถึงเขตทางหลวงเพียง 4.00 เมตร ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างช่องจอดรถ และศาลาทางหลวงแบบเดิมที่มีความกว้างประมาณ 6.25 เมตร ได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างที่พักผู้โดยสารเป็นรูปแบบตามที่ปรากฏอยู่ โดยมีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร เท่านั้น เพื่อให้ไม่เลยออกนอกเขตทาง

ส่วนช่วงเขตทาง 40 เมตร เมื่อขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกกว้าง 4.20 เมตร พร้อมช่องจอดรถโดยสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจอดรับผู้โดยสารแล้ว จะเหลือพื้นที่ก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร กว้างประมาณ 4.40 ม. ซึ่งก็ไม่สามารถก่อสร้างศาลาทางหลวงแบบเดิมที่มีความกว้างประมาณ 6.25 ม. ได้เช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม ได้สั่งแก้ไขปรับปรุงแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยให้มีการทำกันสาดเพิ่มเติมทั้งด้านหน้า ด้านหลัง เพื่อกันแดดกันฝน รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ดูร่มรื่นขึ้น” นายสราวุธกล่าว สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง