บาคาร่าออนไลน์ ประกาศปิดอ่าวไทย 8 จังหวัด สำหรับปี 63 เพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเล

บาคาร่าออนไลน์ ประกาศปิดอ่าวไทย 8 จังหวัด สำหรับปี 63 เพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเล

กรมการประมงฯ ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรใน บาคาร่าออนไลน์ ช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทะเลอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ใน 2 ช่วงเวลา เนื่องจากผลการศึกษาทางวิชาการยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่บังคับใช้สอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู รวมถึงสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 63 ฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ส.ค 63

ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตร

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 63 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตร

โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ ที่กำหนด และเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่ใช้เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมง หรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า และเครื่องมือประมง สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตวน้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิดจะถูกริบและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ โปรดทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการสอดคล้องตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ที่เห็นชอบให้ยกเลิกเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เป็นเวลาปกติ ดังนี้

สมัครด่วน อว.เปิดรับอัตราจ้าง 32,718 ตำแหน่งทั่วประเทศ 9,000 บาทต่อเดือน สัญญา 3 เดือน

สมัครงาน – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย.2563 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน จำนวน 32,718 คน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี ขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง 70 แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ ดังนี้

ตรวจซอยปันสุข! หลังสาวขายบริการไม่ใส่แมสก์ เที่ยวได้เคลียร์นายแล้ว ซอยปันสุข-วันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีชาวบ้านได้ถ่ายคลิปเพื่อร้องเรียนว่า มีหญิงสาวไม่ใส่หน้ากากอนามัยยืนขายบริการให้กับประชาชนในซอยชุมชนธราดลวิว (คลอง 7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านพรธิสาร 4 ผ่านทะลุไปถึง มทร.ธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ในคลิปมีหญิงวัยรุ่นไปจนถึงสาวรุ่นใหญ่ นั่งและยืนเดินโบกมือเรียกลูกค้าที่ขับรถเข้ามาจอดรถ พร้อมสอบถามราคาค่าบริการ และสถานที่ใช้ในการหลับนอน โดยจะยืนกันเป็นกลุ่มประมาณ 4-5 คน หลบตามพุ่มไม้ข้างทาง และหน้าอาคารพาณิชย์ รวมทั้งหน้าร้านอาหารที่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ และทั้งหมดไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 และทราบมาว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการมานานแล้ว แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลตรวจตราตามระเบียบของ พรก.ฉุกเฉินแต่อย่างใด เมื่อมีชายขับรถเข้ามา และถามหญิงสาวว่ามาเที่ยววันนี้จะถูกจับไหม หญิงบริการก็ตอบว่า ไม่ต้องกลัวเที่ยวได้เต็มที่ เพราะที่นี่เคลียร์ทั้งตำรวจและนายอำเภอแล้ว บาคาร่าออนไลน์